36

ההוצאות המינימליות

72

ההוצאות הבסיסיות

180

שותף למערכת

360

מזכה הרבים

אתר זה נבנה באמצעות