שמירה לכל בית יהודי מהרה"ק האוהב ישראל מאפטא זיע"א

לאור המצב הקשה השורר בעולם ובפרט כאשר רבים מאנ"ש זקוקים לרחמי שמים מרובים

קונטרס זו מופץ ברבבות עותקים ברחבי העולם, אך לאור המצב הנוכחי שאי אפשר שלכל יד ויד יבוא קונטרס זו נוכח המציאות הקשה שנכפתה עלינו,

אי לכך נפתח אתר זו המשמש אך ורק לענין זו - 

השמירה מן המגיפה
הסטורית הקונטרס.

הרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא זיע"א כתב את הקונטרס הנ"ל לפני כ 150 שנה, אשר באותם הימים התפשטה מגיפה נוראית אשר רבים חללים הפילה, וראה זה פלא כל מי ששמר בביתו קונטרס זה, באופן מפתיע ניצול מן המגיפה שהתפשטה כאש בשדה קוצים, ונוכח עובדה זו החלטנו לשחזר את ההיסטוריה כאשר חלק ממנה כבר קורה לעינינו, והמגיפה משתוללת גם במחנינו ל"ע ללא רחם, באנו כאן בתקווה לשארית פליטתינו המצפים לישועה ממרומים, מ"מ זוהי רק סגולה שנזכה לרחמים וחסדים משמי מרומים, הנשפעת ממלך מלכי המלכים הקב"ה, ובוודאי שאו נא תפילה לפני מקור הרחמים, שיחוס וירחם על שארית נחלתו, ונזכה לראות במוחש את הנאמר "ופסחתי עליכם", ובזכות תפילותינו הבוקעות שערי שמים, נזכה לביאת משיח בן דוד, ובנין ביהמ"ק השלישי במהרה בימינו, ויתקיים בנו הנאמר "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל", ונזכה שנה זו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים מתוך רחמים וחסדים עלינו ועל כל עמו ישראל אמן.

לקריאה ולהורדה לחץ כאן קטרת השלם

סגולה נוספת להינצל מן המגיפה

זוהי תמונת הרה"ק בעל הישמח משה שכידוע זוהי סגולה להינצל מן המגיפה.

קרא עוד
36

ההוצאות המינימליות

72

ההוצאות הבסיסיות

180

שותף למערכת

360

מזכה הרבים

עקב תקלה טכנית עדיין אין אפשרות לתרום כאן דרך האתר כרגע אפשר ליצור קשר למטה

אתכם הסליחה וחפץ ה' בידינו יצליח

  • ירושלים, ישראל
אתר זה נבנה באמצעות