זאת תמונת הצדיק הק' בעל הישמח משה זיע"א.

בזמנו הייתה מגיפה קשה, ובאו אליו תלמידיו ושאלו את פ"ק מה נוכל לעשות כדי לעצור את המגיפה?

וענה ואמר: "מי שיסתכל על פני ינצל מהמגיפה" ובאו המונים המונים והסתכלו על פני קדושת הצדיק ואכן ניצלו מן המגיפה, ואפי' כל הגויים שבסביבה נדחקו לראות את פניו ,ובא צייר גוי וצייר את דמות הצדיק ותלו ברחובה של עיר אצל הגויים, ומי שהביט בתמונה אפי' פעם אחת ניצל

אתר זה נבנה באמצעות